Политика за поверителност


Като администратор на данни Община Перник обработва лични данни в съответствие с принципите на Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни. По въпроси относно обработката на Вашите данни, както и за упражняване на права може да се свържете с длъжностното лице по защита на данните в Община Перник. Повече информация във връзка с обработката на данни може да получите като се запознаете с политиките за защита на лични данни на Община Перник, публикувани на официалния сайт на общината: www.pernik.bg

WWW.SURVA.ORG - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ!placeholder